Current Prices at FamilyMart Vietnam

www.vinafamilymart.com/vn

38/1Bis Trần Khắc Chân, Quận 1, TP HCM

Snack RBG Cau: 8,500

Tảo biển: 5,000

Pin tiểu Super: 7,000

Ca tam bot 180g: 11,000

Sữa Tươi TT Có: 11,000

SC lợi khuẩn: 6,000

Trà Thảo Mộc: 8,500

Leave a Reply